Uppsamlingstentamen 2022

Uppsamling augusti 2022

Sista anmälningsdatum är 1 augusti och anmälan ska göras till histhist.luse. Om du är berättigad till pedagogiskt stöd kontakta studievagledarehist.luse senast 1 augusti.

Grundkurser i historia (HISA24, HISA34, ÄHID01)

Salstenta: Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350
Onsdag 17 augusti, kl. 9-14
Plats: LUX:B129 

Salstenta: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850
Torsdag 18 augusti, kl. 9-14
Plats: LUX:B129

Fredag 19 augusti:  Hemtenta delkurs 4: Modern tid, 1850-2000-tal

Se till att du är registrerad på vårterminens kurs och har tillgång till Canvas i god tid före inlämningsdag. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller via e-post (histhist.luse) om du inte har varit registrerad under våren, så att du får tillgång till kursens Canvas-sida där tentan återfinns. Ingen annan föranmälan behövs.

Länk till tentamensschema (länk till timeEdit)

Nätbaserad grundkurs i historia (HISA12, HISA19)

Historia som vetenskap
Inlämning måndagen 16 augusti

Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350
Inlämning tisdagen 17 augusti 

Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850
Inlämning onsdagen 18 augusti

Modern tid, 1850–2000-tal
Inlämning torsdagen 19 augusti

Se till att du är registrerad på vårterminens kurs och har tillgång till Canvas i god tid före inlämningsdag. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller via e-post (histhist.luse) om du inte har varit registrerad under våren, så att du får tillgång till kursens Canvas-sida där tentan återfinns. Ingen annan föranmälan behövs.

Fortsättningskurser i historia (HISA25, HISA27, HISA35, ÄHID03, HISA23)

Uppsamlingsseminarier för B-uppsats 23, 24, 25 och 26 augusti.

Sista inlämningsdag 17 augusti.

Examinator: Fredrika Larsson, fredrika.larssonhist.luse

Föranmälan görs minst en vecka innan deadline till examinator. Har du inte varit registrerad som student på din kurs under vårterminen 2022 kontaktar du histhist.luse. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller så att du får tillgång till kursens Canvas-sida, där kontaktuppgifter till examinator och övriga instruktioner återfinns.

Kandidatkurs i historia (HISK37, ÄHID04)

Uppsamlingsseminarier för C-uppsats den 23, 24, 25 och 26 augusti.

Sista inlämningsdag den 17 augusti, kl. 17.

Examinator: Dick Harrison, dick.harrisonhist.luse

Föranmälan sker till examinator ytterligare en vecka dessförinnan (då meddelas att uppsatsen blir klar och att handledare har godkänt ditt seminarium). Har du inte varit registrerad som student på din kurs under vårterminen 2022 kontaktar du histhist.luse. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller så att du får tillgång till kursens Canvas-sida, där kontaktuppgifter till examinator och övriga instruktioner återfinns.

 

 

Mer info & exempeltentor

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2022-06-22