Uppsamlingstentamen 2021

Uppsamling augusti 2021

Med anledning av Coronaviruset så flyttas all examination över till lärplattformen Canvas tills vidare. Uppsatsseminarium hålls som webinarium via Zoom.

Har du inte varit registrerad på din kurs under vårterminen 2021 men vill tentera i augusti måste du i god tid kontakta studievagledarehist.luse för omregistrering och tillgång till Canvas.

Grundkurser i historia (HISA24, HISA34, ÄHID01)

Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350
Tisdag 17 augusti, kl. 9-15
Tentan skrivs via Canvas

Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850
Onsdag 18 augusti, kl. 9-15
Tentan skrivs via Canvas

Modern tid, 1850–2000-tal
Inlämning torsdag 19 augusti
Tentan skrivs via Canvas

Pga covid-19 planeras saltentamen som en digital tentamen, och du behöver därför inte föranmäla dig till uppsamlingstentamen för sommaren 2021. Se dock till att du är registrerad på vårterminens kurs och har tillgång till Canvas i god tid före inlämningsdag. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller via e-post (studievagledarehist.luse) så att du får tillgång till kursens Canvas-sida där tentan återfinns. Ingen annan föranmälan behövs.

Nätbaserad grundkurs i historia (HISA12, HISA19)

Historia som vetenskap
Inlämning måndagen 16 augusti

Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350
Inlämning tisdagen 17 augusti 

Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850
Inlämning onsdagen 18 augusti

Modern tid, 1850–2000-tal
Inlämning torsdagen 19 augusti

Se till att du är registrerad på vårterminens kurs och har tillgång till Canvas i god tid före inlämningsdag. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller via e-post (studievagledarehist.luse) om du inte har varit registrerad under våren, så att du får tillgång till kursens Canvas-sida där tentan återfinns. Ingen annan föranmälan behövs.

Fortsättningskurser i historia (HISA25, HISA27, HISA35, ÄHID03, HISA23)

Uppsamlingsseminarier för B-uppsats 18 och 19 augusti.

Sista inlämningsdag 11 augusti.

Har du inte varit registrerad som student på din kurs under vårterminen 2021 kontaktar du studievagledarehist.luse. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller så att du får tillgång till kursens Canvas-sida, där kontaktuppgifter till examinator och övriga instruktioner återfinns. Föranmälan görs minst en vecka innan deadline.

Kandidatkurs i historia (HISK37, ÄHID04)

Uppsamlingsseminarier för C-uppsats den 25, 26 och 27 augusti.

Sista inlämningsdag den 19 augusti, kl. 17.

Föranmälan sker till examinator ytterligare en vecka dessförinnan (då meddelas att uppsatsen blir klar och att handledare har godkänt ditt seminarium). Har du inte varit registrerad som student på din kurs under vårterminen 2021 kontaktar du studievagledarehist.luse. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller så att du får tillgång till kursens Canvas-sida, där kontaktuppgifter till examinator och övriga instruktioner återfinns.

Magister/Masterkurs (HISS32, HISS33)

Uppsamlingsseminarier för uppsats i augusti.
 
Kontakta examination för att få ett datum.
 
Har du inte varit registrerad som student på din kurs under vårterminen 2021 kontaktar du studievagledarehist.luse. Meddela ditt namn och vilken kurs det gäller så att du får tillgång till kursens Canvas-sida, där kontaktuppgifter till examinator och övriga instruktioner återfinns.

 

Mer info & exempeltentor

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2021-07-12