lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Uppsamlingstentamen 2019

Uppsamling augusti 2019

Grundkurser i historia (HISA24, HISA34, ÄHID01)

Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350
Måndag 19 augusti  
kl. 9-14
LUX:B129   

Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350–1850
Tisdag 20 augusti  
kl. 9-14
LUX:B129
 
Modern tid, 1850–2000-tal
Onsdag 21 augusti
kl. 9-14
LUX:C121

Till omtentamen måste du anmäla dig senast 7 dagar före tentan. Under sommaren kan du göra detta via e-post: studievagledarehist.luse

Fortsättningskurser i historia (HISA25, HISA35, ÄHID03)

Kontakta uppsatsläraren Svante Norrhem för deadline B-uppsats.

Kandidatkurs i historia (HISK37)

Kontakta uppsatsläraren Klas-Göran Karlsson för deadline C-uppsats.