SI-ledare VT 2021

Grundkursen

HISA24

Valdemar Cornelius

Hej! Jag heter Valdemar och är just nu inne på min sista termin av historieprogrammet. Det som gör historia mest spännande för mig är hur det utmanar de antaganden vi har om våra egna liv och de samhällen vi bor i. Därför gillar jag att läsa exempelvis afrikansk historia, där förhållandena är så pass annorlunda. Jag ser fram emot att ha många roliga SI-möten med er alla! 

E-post: valdemar.cornelius.0864@student.lu.se

Ludvig Larsson

Hej! Mitt namn är Ludvig Larsson, och jag kommer under våren vara en av tre SI-ledare för A-kursen i Historia. Jag är själv inne på min fjärde termin inom kandidatprogrammet, och läser en fortsättningskurs i Mediahistoria som min valbara fördjupning. I övrigt är jag intresserad av vilken roll film, TV och andra visuella media spelat under under historiens gång, med störst fokus på 1900-talet. Jag ser fram emot att träffa många av er på framtida SI-möten! 

E-post:  ludlar18student.hhse

Viktor Wretström

Hej! Mitt namn är Viktor Wretström och jag har läst hela kandidatprogrammet i Historia. Jag är 27 år gammal och har snart varit i Lund i 8 år. Har tidigare studerat molekylärbiologi och har ett publicerat forskningsprojekt inom detta, men valde för 3 år sedan att istället byta riktning till Historia och humaniora. Detta valet har varit ett av de bästa i mitt liv och jag hoppas kunna vidareförmedla allt roligt (men ibland jobbigt) som finns i Historia och era kurser!

E-post: viktor@wretstrom.com

Fortsättningskursen
HISA27, HISA35, ÄHID02-03

William Ryner

Hej! Jag heter William Ryner och har just avklarat min tredje termin av kandidatprogrammet i historia. Under kommande termin läser jag grundkurs i Statsvetenskap. Historia var inte ett självklart val för mig när jag började studera – jag hyser även stort intresse för juridik, etnologi, och såklart statsvetenskap. Men historia har en unik plats som den disciplin där man kan utforska praktiskt taget vad som helst; stoffet som gör oss till de vi är, har varit, och kommer att bli. Detta blir särskilt tydligt för mig vid kulturmöten, som utgör fokuset för mina studier.

E-post:  wi6025ry-sstudent.luse

Lowe Smith Jonsson

Hej Jag heter Lowe Smith Jonsson och jag är en glad göteborgare som snart var i Lund i sex år. Jag har pluggat historia och konsthistoria även om jag smugit in lite italienska också! För mig är historia som ett långt pussel där det ständigt kommer nya fascinerande bitar och de flesta bitarna funkar på olika platser. Det finns alltid nya teorier att testa och nya spännande händelser, livsöden eller källmaterial att testa dem på. Förutom plugget är jag aktiv på studentradion, politisk krönikör på Lundagård och så sitter jag i regn sol eller snö för det mesta på Blekingska nationens innergård med plugg, en bok eller valfri dryck!

E-post:  lowesmithjonssongmailcom

Kandidatkursen

HISK37

Sofie Caspersen

Hej! Sofie heter jag och jag är i skrivande stund inne på min sjätte termin som SI-ledare. Jag tog min kandidatexamen VT20 med ett uppsatsämne som behandlade olika berättelser om danska kommunister under den tyska ockupationen av Danmark. Numera är jag biträdande projektledare och pedagogchef för det arkeologiska friluftsmuseet VikingaTider. Utöver SI-mötena kan ni råka på mig i samband med den historiska studentföreningen KLIO, där jag är verksam som föreningens ordförande.

Ser fram emot många intressanta SI-möten med er!

E-post: agy15sso@student.lu.se