SI-ledare VT 2020

Grundkursen

HISA24

 

Viktor Wretström

Hej! Mitt namn är Viktor Wretström och jag har läst hela kandidatprogrammet i Historia. Jag är 27 år gammal och har snart varit i Lund i 8 år. Har tidigare studerat molekylärbiologi och har ett publicerat forskningsprojekt inom detta, men valde för 3 år sedan att istället byta riktning till Historia och humaniora. Detta valet har varit ett av de bästa i mitt liv och jag hoppas kunna vidareförmedla allt roligt (men ibland jobbigt) som finns i Historia och era kurser!

E-post: viktorwretstromcom

 

Anja Sundqvist-Axelsen

Hejsan! Jag heter Anja Sundqvist-Axelsen och går nu min sista termin på kandidatprogrammet i historia. Jag har varit SI-ledare sen höstterminen 2018, med ett avbrott hösten 2019 för utbytesstudier, och ser fram emot att hjälpa en ny generation historiestudenter genom sina kurser. Utöver mina studier och SI-verksamheten är jag även aktiv i Humanistiska och teologiska studentkåren, så var inte rädd att ställa frågor om den heller. Mina favoritämnen inom historien är genus- och sexualitetshistoria.

E-post: anjasundqvisthotmailcom

 

Valdemar Cornelius

Hej! Jag heter Valdemar och är just nu inne på min sista termin av historieprogrammet. Det som gör historia mest spännande för mig är hur det utmanar de antaganden vi har om våra egna liv och de samhällen vi bor i. Därför gillar jag att läsa exempelvis afrikansk historia, där förhållandena är så pass annorlunda. Jag ser fram emot att ha många roliga SI-möten med er alla! 

E-post: Andersvaldemarcorneliusgmailcom

 

Fortsättningskursen
HISA25, HISA35, ÄHID03

 

Viktor Wretström

Hej! Mitt namn är Viktor Wretström och jag har läst hela kandidatprogrammet i Historia. Jag är 27 år gammal och har snart varit i Lund i 8 år. Har tidigare studerat molekylärbiologi och har ett publicerat forskningsprojekt inom detta, men valde för 3 år sedan att istället byta riktning till Historia och humaniora. Detta valet har varit ett av de bästa i mitt liv och jag hoppas kunna vidareförmedla allt roligt (men ibland jobbigt) som finns i Historia och era kurser!

E-post: viktorwretstromcom

 

Elsa Crona

Hej! Jag heter Elsa Crona och jag kommer under våren hålla i SI-möten för fortsättningskursen i historia. Jag läser min sjätte termin på Kandidatprogrammet i historia. Jag hamnade på historieprogrammet av en slump, men har aldrig ångrat mitt beslut att stanna! Tack vare min utbildning har jag utvecklats på många plan och jag ser fram emot en termin med nya utmaningar tillsammans med er. Jag är framförallt intresserad av renässansen och engelsk litteraturhistoria. 

E-post: crona.elsagmailcom

 

Alexander Johansson

Hej! Mitt namn är Alexander Johansson och jag går min sjätte termin på kandidatprogrammet i historia. Under våren kommer jag att hålla SI-möten tillsammans med er. Historia har alltid fascinerat mig. Att läsa ämnet har gett mig fantastiska möjligheter att inte bara djupdyka i ämnen jag själv tycker är intressant utan även att få lära mig om sånt jag tidigare inte visste att jag kunde vara intresserad av. Jag ser framemot att lära känna er och är säker på att vi har mycket att lära av varandra. Utöver studierna är jag också ordförande för studentföreningen och aktiv på Lunds studentradio. 

E-post: al8383jo-sstudent.luse

 

Sofie Caspersen

Hej! Mitt namn är Sofie och jag är inne på min sjätte och sista termin på kandidatprogrammet. För mig är historia såklart det bästa som finns, men om jag måste välja så är Nordens historia helt klart det mest intressanta. Utöver studierna arbetar jag inom museivärlden som både butiksansvarig och pedagog. Det ska bli trevligt att ser er på många spännande SI-möten!

E-post: sofie.caspersen.1870student.luse