SI-ledare HT 2020

Grundkursen

HISA24, HISA34, ÄHID01

Fortsättningskursen
HISA25

Kandidatkursen

HISK37

 

Viktor Wretström

Hej! Mitt namn är Viktor Wretström och jag har läst hela kandidatprogrammet i Historia. Jag är 27 år gammal och har snart varit i Lund i 8 år. Har tidigare studerat molekylärbiologi och har ett publicerat forskningsprojekt inom detta, men valde för 3 år sedan att istället byta riktning till Historia och humaniora. Detta valet har varit ett av de bästa i mitt liv och jag hoppas kunna vidareförmedla allt roligt (men ibland jobbigt) som finns i Historia och era kurser!

E-post: viktorwretstromcom

Valdemar Cornelius

Hej! Jag heter Valdemar och är just nu inne på min sista termin av historieprogrammet. Det som gör historia mest spännande för mig är hur det utmanar de antaganden vi har om våra egna liv och de samhällen vi bor i. Därför gillar jag att läsa exempelvis afrikansk historia, där förhållandena är så pass annorlunda. Jag ser fram emot att ha många roliga SI-möten med er alla! 

E-post: valdemar.cornelius.0864student.luse

Elsa Crona

Hej! Jag heter Elsa Crona och kommer under hösten vara SI-mentor i historia. Jag tog min examen i juni och läser under hösten tyska. Jag hamnade på historieprogrammet av en slump, men har aldrig ångrat valet att stanna! Tack vare min utbildning har jag utvecklats på många plan, både som student och individuellt. Jag ser fram emot att träffa er!

E-post: crona.elsagmailcom

Alexander Johansson

Hej! Mitt namn är Alexander Johansson och jag går min sjätte termin på kandidatprogrammet i historia. Under våren kommer jag att hålla SI-möten tillsammans med er. Historia har alltid fascinerat mig. Att läsa ämnet har gett mig fantastiska möjligheter att inte bara djupdyka i ämnen jag själv tycker är intressant utan även att få lära mig om sånt jag tidigare inte visste att jag kunde vara intresserad av. Jag ser framemot att lära känna er och är säker på att vi har mycket att lära av varandra. Utöver studierna är jag också ordförande för studentföreningen och aktiv på Lunds studentradio. 

E-post: al8383jo-sstudent.luse

Sofie Caspersen

Hej! Sofie heter jag och jag är i skrivande stund inne på min femte termin som SI-ledare. Förra terminen tog jag min kandidatexamen med ett uppsatsämne som behandlade olika berättelser om danska kommunister under den tyska ockupationen av Danmark. Numera är jag biträdande projektledare för det arkeologiska friluftsmuseet VikingaTider samtidigt som jag studerar på deltid på ekonomisk historiska institutionen. Utöver SI-mötena kan ni råka på mig i samband med den historiska studentföreningen KLIO, där jag är verksam som föreningens ordförande.

Ser fram emot många intressanta SI-möten med er!

E-post: agy15ssostudent.luse