lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Live@Lund

Live@Lund är en webbaserad studieportal. Som student har du tillgång till de kurstillfällen som du för tillfället är registrerad på.

Du måste även vara omregistrerad för att få tillgång till den aktuella terminens kurssida på Live@Lund. Du ansöker om omregistrering omkring terminsstart hos utbildningsadministratören.

I Live@Lund kan du alltid hitta:

  • kursplan

Om din lärare dessutom aktivt använder Live@Lund som kursplattform kan du även hitta sådant som:

  • lektionsplanering
  • kursmaterial
  • inlämningsuppgifter
  • meddelande från lärare
  • tentamensuppgifter
  • kontaktuppgifter till kurskamrater etc.

Tänk på att viktig utbildnings- och studieinformation finns på denna hemsida! Du når alltid scheman för kurser i TimeEdit, litteraturlistor o.dyl. via kurshemsidorna.

Du loggar in på Live@Lund med din Studentidentitet: