Akademisk hederlighet/Urkund

Genom studier i historia får du inblick i hur vetenskap produceras och vilka etiska regler som finns för hur man återger och refererar annans forskning. Akademisk hederlighet handlar bland annat om att man aldrig får använda andras forskning eller texter som om det vore ens egna tankar eller resultat.

När du studerar historia vid Lunds universitet behandlas dina hemtentamina och uppsatser i antiplagiatredskapet Urkund. Samtidigt som hemtentamen eller uppsatsen på grund-, fortsättnings-, kandidatkursen eller på avancerad nivå lämnas in till läraren på kursen skall texten även e-postas som bifogad textfil till lärarens urkundsadress, alternativt följande adress:
anna.wallette.luanalys.urkundse

Akademisk hederlighet

Läs mer om Urkund

Akademisk hederlighet vid Lunds universitet