Akademisk hederlighet/Ouriginal

Genom studier i historia får du inblick i hur vetenskap produceras och vilka etiska regler som finns för hur man återger och refererar annans forskning. Akademisk hederlighet handlar bland annat om att man aldrig får använda andras forskning eller texter som om det vore ens egna tankar eller resultat.

När du studerar historia vid Lunds universitet behandlas dina hemtentamina och uppsatser i antiplagiatredskapet Ouriginal (fd. Urkund). Hör med din lärare om hur texten kontrolleras i Ouriginal.

Akademisk hederlighet

Läs mer om Ouriginal

Akademisk hederlighet vid Lunds universitet

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-02-16