Spetsutbildning i historia

Historiska institutionen samarbetar med Katedralskolans gymnasium kring en spetsutbildning i historia.

Under andra och tredje året på Historieprogrammet läser Katedralskolans elever temakurser vid Historiska institutionen tillsammans med institutionens övriga studenter. 

Registrering av kurser och poäng

Temakurser som lästs vid Historiska institutionen inom ramen för spetsutbildningen kan registreras som högskolepoäng sedan eleven sökt och blivit antagen till någon utbildning vid Lunds universitet.

Du måste kontakta historieämnets studierektor för grundnivån för att få poängen registrerade. På blanketten fyller du i vilken kurs du vill ha högskolepoäng för, och vilken termin du gick. Skriv "Katedralskolan" som motivering till ansökan. För blankett och kontaktinformation, se tillgodoräknande:

Spetsutbildning i historia

På Katedralskolan i Lund finns en spetsutbildning i historia. Läs mer om denna utbildning här.