lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Sommarkurser 2020

Sommarkurser 2020

Att arbeta med historievetenskap och historieförmedling ur ett historiekulturellt perspektiv, 7,5 hp

Vilken historia är det som blir historia? Hur tolkas och förmedlas denna historia i olika kontexter? Funderar du på dessa frågor är denna fristående kurs om historievetenskap och historieförmedling rätt val.

Kursperiod: 8 juni 2020 - 14 augusti 2020
Kursen ges helt på distans, halvtid
Lärare: Helén Persson

Sen anmälan på antagning.se, anmälningskod: LU-S9021

Mer information på kurshemsidan

Kursens innehåll
Kursen fokuserar på historievetenskap, historieförmedling och historiekultur och du studerar relationen dem emellan. Ett sammanhang där historia blir vetenskapliggjord historia på landets universitet och högskolor studeras, i jämförelse med det sammanhang där samhällens och individers historia blir till, och därmed förstår sig själva. Båda kontexterna är beroende av den historiekultur de är delar av.  

I kursen studerar du vad som händer när historia förmedlas och hur historiemedvetandet aktiveras vid gränssättande händelser. Hur kan vi förstå historieämnets relevans i relation till historievetenskapliga frågeställningar och samhällens och individers orientering i tid?

På kursen deltar du i föreläsningar och arbetar tillsammans med andra studenter i seminarier och övningar.

Studiemiljön
Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria.

Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, och har via Lunds universitet tillgång till ett modernt forskningsbibliotek med digitala resurser.

Efter utbildningen
Kursen passar lika bra som fortbildning för dig som redan är verksam som ämneslärare i historia och för dig som har ett allmänt intresse för historiekultur.

Denna kurs kan ingå i en Filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng (där huvudområdet ska innehålla en Grund-, Fortsättnings-, och Kandidatkurs 1-90 hp). I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen. 

Pestens tid: Historiska och existentiella perspektiv på pandemier, 7,5 hp

Syftet med ”Pestens tid: Historiska och existentiella perspektiv på pandemier” är att belysa epidemiska farsoter i ett brett historiskt, religionsvetenskapligt och kulturellt sammanhang.

Kursperiod: 8 juni 2020 - 10 juli 2020
Kursen ges helt på distans, heltid

Sen anmälan på antagning.se, anmälningskod: LU-S9041

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap i samarbete med Historiska institutionen.

För mer information, se kurshemsidan på CTR: https://www.ctr.lu.se/kurs/pand01