lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Introduktionsmöten vt 2019

Glöm inte att webbregistrera dig på kursen – instruktioner på kurshemsidan
Introduktionsmötet är obligatoriskt


HISA24, Historia: Grundkurs, 30 hp
Måndagen 21 januari, kl. 9:15-12:00 i sal LUX:C121 (Helgonavägen 3, Hus C, 1:a våningen).

HISA25, Historia: Fortsättningskurs, 30 hp
Måndagen 21 januari, kl. 12:15-13:00 i sal LUX:C121 (Helgonavägen 3, Hus C, 1:a våningen).

HGHIS Kandidatprogram historia termin 2 HISA35, Historia: Fortsättningskurs, 30 hp
Måndagen 21 januari, kl. 12:15-13:00 i sal LUX:C121 (Helgonavägen 3, Hus C, 1:a våningen).

ÄHID02 och ÄHID03, Historia  Lärarutbildning, 15 + 15 hp
Måndagen 21 januari, kl. 12:15-13:00 i sal LUX:C121 (Helgonavägen 3, Hus C, 1:a våningen).

HISK37, Historia: Kandidatkurs, 30 hp
Måndagen 21 januari, kl. 14:15-15:00 i sal LUX:B339 (Helgonavägen 3, Hus B, 3:a våningen).

HISS33, Historia: Examensarbete - masterkurs, 30 hp

Onsdagen 23 januari, kl. 13:15-15.00 i sal LUX:C215 (Helgonavägen 3, Hus C, 2:a våningen)

HISS40, Historia: Examensarbete - magisterkurs, 30 hp

Onsdagen 23 januari, kl. 13:15-15.00 i sal LUX:C215 (Helgonavägen 3, Hus C, 2:a våningen)

HISA12, Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp
Vecka 4, fr.o.m. måndag 21 januari.

SASH63, Swedish Politics - Past and Present, 7,5 hp
Monday April 8th at 10:15 in room LUX:B237 (Helgonavägen 3, House B, first floor)

SASH65, History of the Holocaust, 7,5 hp
Monday January 21st at 10:15 in room LUX:B152 (Helgonavägen 3, House B, ground floor)

FAQ – vanliga frågor inför terminsstart:

Introduktionsmöte

Har du blivit antagen och tackat ja till din plats får du en kallelse till introduktionsmötet någon vecka före terminsstarten. Denna kallelse skickas till den e-postadress som du uppgav när du gjorde din anmälan på antagning.se.

Mötena är obligatoriska, kontakta institutionen vid förhinder – annars mister du din plats!

E-post: hist@hist.lu.se

Scheman – inkl. tid för introduktionsmötet – kursplaner och litteraturlistor hittar du även på kursens hemsida.

Under introduktionsmötet, alt. den första föreläsningen, får du veta mer om kursens upplägg.

Registrering

Du måste registrera dig för att behålla din plats. Vi använder oss av LU:s webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig via studentportalen (www.student.lu.se) senast sista registreringsdag, enligt informationen i utskickad kallelse. Om du är antagen med villkor måste du kontakta institutionen före sista registreringsdag.

Har du sökt studiemedel når information om registreringen CSN inom de närmaste dagarna efter registreringen. Sök alltid för två terminer i taget, även om du går fristående kurser.

Lediga platser?

Du kan inte göra en sen anmälan direkt till institutionen. Har du missat sista anmälningsdag kan du göra en sen anmälan på www.antagning.se i december om kursen är öppen för anmälan. Du hamnar i kö den dagen din behörighet uppfylls, så glöm inte att sända in samtliga handlingar som krävs till Antagningen.

Institutionen kallar reserver eller sent antagna via den e-postadress du har anmält till antagning.se.

Att kursen har en Lägg till-knapp på antagning.se är ingen garanti att du kommer bli antagen!

Du får vänta till institutionen kallar dig via post, e-post eller telefon. Det går inte att svara på hur stora dina chanser är att komma in som reserv eller med sen anmälan. På antagningsbeskedet framgår hur många antagna det är i de urvalsgrupper som du är reservplacerad i. Det kan ge en fingervisning om dina chanser. Om du tackat ja till att stå kvar på en reservplats kommer du att få ett nytt antagningsbesked efter 2:a urvalet. I de flesta fall antas fler studenter än det finns platser.

Du ska inte bevaka din reservplats på introduktionsmötet. Institutionen kallar dig om det finns plats enligt en upprättad kölista.