lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Introduktionsmöten hösten 2019

Glöm inte att webbregistrera dig på kursen – instruktioner i kallelsen & på kurshemsidan
Introduktionsmötet är obligatoriskt

 

HGHIS Kandidatprogram historia termin 1: HISA34, Historia: Grundkurs, 30 hp

Måndagen 2 september, kl. 10:15 i sal LUX:AulN (Nedre Aulan, Helgonavägen 3, Hus C, 1:a våningen).

Kurshemsida: www.hist.lu.se/kurs/HISA34/HT2019/

 

HISA24, Historia: Grundkurs, 30 hp

Måndagen 2 september, kl. 10:15 i sal LUX:AulN (Nedre Aulan, Helgonavägen 3, Hus C, 1:a våningen).

Kurshemsida: www.hist.lu.se/kurs/HISA24/HT2019/

 

ÄHID01, Historia 1 Lärarutbildning, 30 hp

Måndagen 2 september, kl. 10:15 i sal LUX:AulN (Nedre Aulan, Helgonavägen 3, Hus C, 1:a våningen).

Kurshemsida: www.uvet.lu.se/kurs/AHID01/

 

HISA12, Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp

Vecka 36, fr.o.m. måndag 2 september.

Kurshemsida: www.hist.lu.se/kurs/HISA12/HT2019/

 

HISA25, Historia: Fortsättningskurs, 30 hp

Måndagen 2 september, kl. 13:15 i sal LUX: B129 (Helgonavägen 3, Hus B, 1:a våningen).

Kurshemsida: www.hist.lu.se/kurs/HISA25/HT2019/

 

HISA23, Historia: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp

Vecka 36, fr.o.m. måndag 2 september.

Kurshemsida: www.hist.lu.se/kurs/HISA23/HT2019/

 

HGHIS Kandidatprogram historia termin 3: HISA38, Historia: Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp

Måndag 2 september, kl. 12:15 i sal LUX:B159 (Helgonavägen 3, Hus B, 1:a våningen).

Kurshemsida: www.hist.lu.se/kurs/HISA38/HT2019/

 

HISA38, Historia: Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp

Måndag 2 september, kl. 12:15 i sal LUX:B159 (Helgonavägen 3, Hus B, 1:a våningen).

Kurshemsida: www.hist.lu.se/kurs/HISA38/HT2019/

 

HISK37, Historia: Kandidatkurs, 30 hp

Måndagen 2 september, kl. 14:15 i sal LUX:B152 (Helgonavägen 3, Hus B, 1:a våningen).

Kurshemsida: www.hist.lu.se/kurs/HISK37/HT2019/

 

ÄHID04, Historia 4 Lärarutbildning, 30 hp

Måndagen 2 september, kl. 14:15 i sal LUX:B152 (Helgonavägen 3, Hus B, 1:a våningen).

Kurshemsida: www.uvet.lu.se/kurs/AHID04/

 

HAHIS, Masterprogram i historiska studier termin 1, se HISS01

HISS01, Historiska studier: Introduktionskurs, 7,5 hp

Introduktionsmöte annonseras senare. Mer info: ulf.zanderhist.luse

Kurshemsida: www.hist.lu.se/kurs/HISS01/HT2019/

 

HISS02, Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp

Introduktionsmöte annonseras senare. Mer info: ulf.zanderhist.luse

Kurshemsida: www.hist.lu.se/kurs/HISS02/HT2019/

 

HISS03, Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien, 7,5 hp

Introduktionsmöte annonseras senare. Mer info: ulf.zanderhist.luse

Kurshemsida: www.hist.lu.se/kurs/HISS03/HT2019/

 

HISS25, Historia: Moderna samhällsbyggen Tematisk påbyggnadskurs 1, 7,5 hp

Introduktionsmöte annonseras senare. Mer info: ulf.zanderhist.luse

Kurshemsida: www.hist.lu.se/kurs/HISS25/HT2019/

 

SASH64, Swedish History in an Nordic Perspective, 7,5 hp

Tuesday September 10th at 9:15 in room LUX:B152 (Helgonavägen 3, House B, first floor)

Course website: www.hist.lu.se/en/kurs/SASH64/HT2019/

FAQ – vanliga frågor inför terminsstart:

Introduktionsmöte

Har du blivit antagen och tackat ja till din plats får du en kallelse till introduktionsmötet någon vecka före terminsstarten. Denna kallelse skickas till den e-postadress som du uppgav när du gjorde din anmälan på antagning.se.

Mötena är obligatoriska, kontakta institutionen vid förhinder – annars kan du mista din plats!

E-post: hist@hist.lu.se

Scheman – inkl. tid för introduktionsmötet – kursplaner och litteraturlistor hittar du även på kursens hemsida.

Under introduktionsmötet, alt. den första föreläsningen, får du veta mer om kursens upplägg.

Registrering

Du måste registrera dig för att säkert behålla din plats. Vi använder oss av LU:s webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig via studentportalen (www.student.lu.se) senast sista registreringsdag, enligt informationen i utskickad kallelse. Om du är antagen med villkor måste du kontakta institutionen före sista registreringsdag.

Har du sökt studiemedel når information om registreringen CSN inom de närmaste dagarna efter registreringen. Sök alltid för två terminer i taget, även om du går fristående kurser.

Lediga platser?

Du kan inte göra en sen anmälan direkt till institutionen. Har du missat sista anmälningsdag kan du göra en sen anmälan på www.antagning.se i juli/december om kursen är öppen för anmälan. Du hamnar i kö den dagen din behörighet uppfylls, så glöm inte att sända in samtliga handlingar som krävs till Antagningen.

Institutionen kallar reserver eller sent antagna via den e-postadress du har anmält till antagning.se.

Att kursen har en Lägg till-knapp på antagning.se är ingen garanti att du kommer bli antagen!

Du får vänta till institutionen kallar dig via post, e-post eller telefon. Det går inte att svara på hur stora dina chanser är att komma in som reserv eller med sen anmälan. På antagningsbeskedet framgår hur många antagna det är i de urvalsgrupper som du är reservplacerad i. Det kan ge en fingervisning om dina chanser. Om du tackat ja till att stå kvar på en reservplats kommer du att få ett nytt antagningsbesked efter 2:a urvalet. I de flesta fall antas fler studenter än det finns platser.

Du ska inte bevaka din reservplats på introduktionsmötet. Institutionen kallar dig om det finns plats enligt en upprättad kölista.