Historia vårterminen 2021

Vad handlar universitetsämnet historia om?

Historiker vill veta mer om maktutövning och politiska strukturer, liksom kulturella rörelser. Mer om historia på film. Om arbetets organisering. Landskap i historisk forskning. Hur historien har brukats och missbrukats. Kroppens historia. Historiedidaktik. Individer och kollektiv. Det handlar om personer, relationer och levnadssätt. Mäns och kvinnors villkor och ansvarsområden – hög som låg. Religioners och ideologiers betydelser. Det handlar om stort & smått. Kungarna och krigen intresserar oss också men inte den militära taktiken, utan krigens orsaker och verkningar.

Historiker vill förstå samhällen – då & nu.

Följande kurser kan sökas inför vårterminen

Grundnivå

• Grundkurs, 30 hp

• Fortsättningskurs, 30 hp

• Kandidatkurs, 30 hp

• SASH63, Swedish Politics - Past and Present, 7,5 hp

• SASH65, History of the Holocaust, 7,5 hp

Avancerad nivå

• Historia: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (endast inom program, anmäls till institutionen)

• Historiska studier: Praktik, 7,5 hp (endast inom program, anmäls till institutionen)

• Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3, 7,5 hp (endast inom program, anmäls till institutionen)

• Historia: Examensarbete - masterkurs, 15 hp (endast inom program, anmäls till institutionen)

Anmälningsperioden öppnar 15 september.

Anmälningskoder till våra fristående kurser hittar du på respektive kurs och respektive termin under Kurser terminsvis.

Sista anmälningsdag 15 oktober!

Missade du att söka 15 oktober?

Några av våra kurser öppnar eventuellt för sen anmälan efter 15 december!

De utbildningar som eventuellt öppnas för sen anmälan är då märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

Du som gör en sen anmälan rangordnas efter den som sökt i tid.

Hitta anmälningskoden här.

Sök på Antagning.se

Ansök före 15 oktober. Sen anmälan öppnar ev. efter 15 december.

För anmälningskod till kursen, se Kurser terminsvis Vt 2021