lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Historia vårterminen 2020

Vad handlar universitetsämnet historia om?

Historiker vill veta mer om maktutövning och politiska strukturer, liksom kulturella rörelser. Mer om historia på film. Om arbetets organisering. Landskap i historisk forskning. Hur historien har brukats och missbrukats. Kroppens historia. Historiedidaktik. Individer och kollektiv. Det handlar om personer, relationer och levnadssätt. Mäns och kvinnors villkor och ansvarsområden – hög som låg. Religioners och ideologiers betydelser. Det handlar om stort & smått. Kungarna och krigen intresserar oss också men inte den militära taktiken, utan krigens orsaker och verkningar.

Historiker vill förstå samhällen – då & nu.

Följande kurser kan sökas inför vårterminen

Grundnivå

• Grundkurs, 30 hp

• Fortsättningskurs, 30 hp

• Kandidatkurs, 30 hp

• SASH63, Swedish Politics - Past and Present, 7,5 hp

• SASH65, History of the Holocaust, 7,5 hp

 

Avancerad nivå

• Historia: Historiografisk påbyggnadskurs, 7,5 hp (endast inom program)

• Historiska studier: Praktik, 7,5 hp (endast inom program)

• Historia: Tematisk påbyggnadskurs 2, 7,5 hp (endast inom program)

• Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3, 7,5 hp (endast inom program)

• Historia: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (endast inom program)

 

Anmälningsperioden öppnar 16 september.

Anmälningskoder till våra fristående kurser hittar du på respektive kurs och respektive termin under Kurser terminsvis.

Sista anmälningsdag 15 oktober!