lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Historia vårterminen 2019

Vad handlar universitetsämnet historia om?

Historiker vill veta mer om maktutövning och politiska strukturer, liksom kulturella rörelser. Mer om historia på film. Om arbetets organisering. Landskap i historisk forskning. Hur historien har brukats och missbrukats. Kroppens historia. Historiedidaktik. Individer och kollektiv. Det handlar om personer, relationer och levnadssätt. Mäns och kvinnors villkor och ansvarsområden – hög som låg. Religioners och ideologiers betydelser. Det handlar om stort & smått. Kungarna och krigen intresserar oss också men inte den militära taktiken, utan krigens orsaker och verkningar.

Historiker vill förstå samhällen – då & nu.

Följande kurser går på vårterminen:

Grundnivå

• Grundkurs, 30 hp

• Fortsättningskurs, 30 hp

• Kandidatkurs, 30 hp

(• Examensarbete - masterkurs, 30 hp, endast inom program)

• SASH63, Swedish Politics - Past and Present, 7,5 hp

• SASH65, History of the Holocaust, 7,5 hp

Anmälningsperioden öppnar omkring 15 september. Sista anmälningsdag 15 oktober!

Kurserna öppnar eventuellt igen för sen anmälan i december.

De utbildningar som eventuellt öppnas för sen anmälan är då märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

Du som gör en sen anmälan rangordnas efter den som sökt i tid.