Historia höstterminen 2023

Vad handlar universitetsämnet historia om?

Historiker vill veta mer om maktutövning och politiska strukturer, liksom kulturella rörelser. Mer om historia på film. Om arbetets organisering. Landskap i historisk forskning. Hur historien har brukats och missbrukats. Kroppens historia. Historiedidaktik. Individer och kollektiv. Det handlar om personer, relationer och levnadssätt. Mäns och kvinnors villkor och ansvarsområden – hög som låg. Religioners och ideologiers betydelser. Det handlar om stort & smått. Kungarna och krigen intresserar oss också men inte den militära taktiken, utan krigens orsaker och verkningar. Historiker vill förstå samhällen – då & nu.

Kandidatprogram i historia, 180 hp (6 terminer) Vi har ett treårigt nybörjarprogram med inriktning mot praktisk historieanvändning. Programmet har en historisk profil riktad mot kultur eller en profil riktad mer mot samhällsanalys. I programmet ingår praktik och möjlighet att studera utomlands. Programmet startar varje höst. Läs mer om programmet här:

Masterprogram i historiska studier, 120 hp (4 terminer) Programmet passar dig som har en filosofie kandidatexamen med historia, idé- och lärdomshistoria eller motsvarande. I programmet får du fördjupade ämneskunskaper och möjlighet att arbeta praktiskt med historia. Du väljer inriktning historia eller idé- och lärdomshistoria under första terminen. Programmet kan avslutas efter ett år. Första terminens kurser kan sökas som fristående kurser. Läs mer om programmet här:

Givetvis erbjuder vi fristående kurser i historia.

Du kan använda Grundkurs, Fortsättningskurs, samt Kandidatkurs som grund för en filosofie kandidatexamen. Läs mer om hur du sätter ihop en examen med fristående kurser:

Följande program och kurser kan sökas inför höstterminen:

Grundnivå

Program:

 • Kandidatprogram i historia, 180 hp
 • Masterprogram i historiska studier, 120 hp (magister 60 hp)

Kurser på grundnivå:

 • Grundkurs, 30 hp
 • Nätbaserad grundkurs, 30 hp (halvtidskurs)
 • Fortsättningskurs, 30 hp
 • Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (halvtidskurs)

 • Kandidatkurs, 30 hp
 • Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp
 • Det nukleära 1900-talet, 5 hp
 • Swedish History from a Nordic Perspective, 7,5 hp

Kurser på avancerad nivå:

 • Historiska studier: Introduktionskurs, 7,5 hp
 • Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp
 • Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien, 7,5 hp
 • Historia: Historiografisk påbyggnadskurs, 7,5 hp

Anmälningsperioden öppnar 15 mars, 2023.

Anmälningskoder till våra fristående kurser hittar du på respektive kurs och respektive termin under Kurser terminsvis.

Anmälningskoder till våra program hittar du på programhemsidorna under Utbildning:

Kandidatprogram i historia

Masterprogram i historiska studier

Sista anmälningsdag 17 april!

Kurserna öppnar igen för sen anmälan tidigast i juli. De utbildningar som eventuellt öppnas för sen anmälan är då märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se. Du som gör en sen anmälan rangordnas efter den som sökt i tid.

Sök på Antagning.se

Ansök före 17 april

Höstlöv på fasaden på UB

Kandidatprogram i historia

Vallmofält

Masterprogram i historiska studier

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-07-15