lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Historia höstterminen 2019

Vad handlar universitetsämnet historia om?

Historiker vill veta mer om maktutövning och politiska strukturer, liksom kulturella rörelser. Mer om historia på film. Om arbetets organisering. Landskap i historisk forskning. Hur historien har brukats och missbrukats. Kroppens historia. Historiedidaktik. Individer och kollektiv. Det handlar om personer, relationer och levnadssätt. Mäns och kvinnors villkor och ansvarsområden – hög som låg. Religioners och ideologiers betydelser. Det handlar om stort & smått. Kungarna och krigen intresserar oss också men inte den militära taktiken, utan krigens orsaker och verkningar.

Historiker vill förstå samhällen – då & nu.

Kandidatprogram i historia, 180 hp (6 terminer)

Vi har ett treårigt nybörjarprogram med inriktning mot praktisk historieanvändning. Programmet har en historisk profil riktad mot kultur eller en profil riktad mer mot samhällsanalys. I programmet ingår praktik och möjlighet att studera utomlands. Programmet startar varje höst.

Läs mer om programmet här:

Masterprogram i historiska studier, 120 hp (4 terminer)

Varannan höst påbörjar vi dessutom vår utbildning på avancerad nivå. I höst är det dags att erbjuda Masterprogram i historia studier igen! Detta är ett samarbete mellan ämnena historia och idéhistoria, och ger en fördjupad förståelse för historisk forskning. Programmet kan leda till en magister- eller en masterexamen. Du kan också söka delar av programmet som fristående kurser under hösten - om du redan har läst 90 hp i historia - som en del av den filosofie magister- eller masterexamen du bygger upp på egen hand.

Läs mer om programmet här:

Givetvis erbjuder vi fristående kurser i historia. Du kan använda Grundkurs, Fortsättningskurs, samt Kandidatkurs som grund för en filosofie kandidatexamen.

Följande program och kurser kan sökas inför höstterminen:

Grundnivå

Program:

 • Kandidatprogram i historia, 180 hp

Kurser:

 • Grundkurs, 30 hp
 • Nätbaserad grundkurs, 30 hp (halvtidskurs)
 • Fortsättningskurs, 30 hp
 • Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (halvtidskurs)
 • Kandidatkurs, 30 hp
 • Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp
 • Swedish History from a Nordic Perspective, 7,5 hp

Avancerad nivå

Program:

 • Masterprogram i historiska studier, 120 hp

Kurser:

 • Historiska studier: Introduktionskurs, 7,5 hp
 • Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp
 • Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien, 7,5 hp
 • Historia: Moderna samhällsbyggen - erfarenheter från framstegens och katastrofernas århundrade (tematisk påbyggnadskurs 1), 7,5 hp

Anmälningsperioden öppnar 15 mars.

Anmälningskoder till våra fristående kurser hittar du på respektive kurs och respektive termin under Kurser terminsvis.

Anmälningskoder till våra program hittar du på respektive programhemsida under Utbildning: Kandidatprogram i historia och Masterprogram i historiska studier.

Sista anmälningsdag 15 april!

Kurserna öppnar igen för sen anmälan tidigast i juli.

De utbildningar som eventuellt öppnas för sen anmälan är då märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

Du som gör en sen anmälan rangordnas efter den som sökt i tid.