lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Historia höstterminen 2018

Historia hösttermin 2018

Vad handlar universitetsämnet historia om?

Historiker vill veta mer om maktutövning och politiska strukturer, liksom kulturella rörelser. Mer om historia på film. Om arbetets organisering. Landskap i historisk forskning. Hur historien har brukats och missbrukats. Kroppens historia. Historiedidaktik. Individer och kollektiv. Det handlar om personer, relationer och levnadssätt. Mäns och kvinnors villkor och ansvarsområden – hög som låg. Religioners och ideologiers betydelser. Det handlar om stort & smått. Kungarna och krigen intresserar oss också men inte den militära taktiken, utan krigens orsaker och verkningar.

Historiker vill förstå samhällen – då & nu.

Kandidatprogram i historia, 180 hp (6 terminer)
Vi har startat ett helt nytt treårigt nybörjarprogram med inriktning mot praktisk historieanvändning! Programmet har en historisk profil riktad mot kultur eller en profil riktad mer mot samhällsanalys. I programmet ingår praktik och möjlighet att studera utomlands. Programmet startar varje höst.

Läs mer om programmet här:

Givetvis fortsätter vi erbjuda fristående kurser i historia, och du kan fortfarande använda Grundkurs, Fortsättningskurs, samt Kandidatkurs som grund för en filosofie kandidatexamen.

Följande program och kurser kan sökas inför höstterminen:

Grundnivå

Program:

 • Kandidatprogram i historia, 180 hp

Kurser:

 • Grundkurs, 30 hp
 • Följande kurser inom grundkurs kan sökas på egen hand:
  •  Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 7,5 hp
  • Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, 7,5 hp
  • Modern tid, 1850-2000-tal, 7,5 hp
 • Fortsättningskurs, 30 hp
 • Nätbaserad grundkurs, 30 hp
 • Historia: Kandidatkurs, 30 hp
 • Historia: Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp
 • Medeltidshistoria, 15 hp
 • Swedish History from a Nordic Perspective, 7,5 hp

Anmälningsperioden öppnar omkring 15 mars.

Anmälningskoder till våra fristående kurser hittar du på respektive kurs och respektive termin under Kurser terminsvis.

Sista anmälningsdag 16 april!

Kurserna öppnar igen för sen anmälan tidigast i juli.

De utbildningar som eventuellt öppnas för sen anmälan är då märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

Du som gör en sen anmälan rangordnas efter den som sökt i tid.