Alumni

Varför läser studenter historia i Lund? För att få svar på denna fråga genomfördes våren 2012 en enkätundersökning. Enkäterna riktade sig till tidigare studenter, så kallade alumner, som uppnått kraven för att ta ut en filosofie kandidatexamen med historia som huvudområde mellan vårterminen 2005 och höstterminen 2010. Har de verkligen fått jobb? Vilka jobb fick de? Vad var det i undervisningen som de hade nytta av i sina jobb? Har de haft glädje av sina kunskaper om Sveriges, Europas och världens historia?Eftersom historia inte ingår i en yrkesexamen förutom för en disputerad forskare eller för en lärare är det svårt att hitta yrket historiker. Få därför inspiration från våra alumniporträtt, där f.d. studenter berättar om vad de arbetar med idag. "Även om hans yrken vid en första anblick inte tycks ha så mycket med historia att göra så har hans magisterexamen i ämnet haft en avgörande roll." Läs en intervju med Edward Andersson, dialogspecialist.Läs mer om vad man lär sig som student i historia.
Studenter som går i Lundamiljö

Vägar till jobb

Glädjen och nyttan med historia

Bokomslag med illustration där ljus speglar sig

Humanistisk kunskap och kompetens

Alumnundersökning av Lunds universitets humaniora- och teologistudenter

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2021-05-05