lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
  • Rystad, G. (1960). Kriegsnachrichten und Propaganda während des dreissigjährigen Krieges : die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten. Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund, 54.
Recensioner (1 st)
  • Rystad, G. (2002). A people of poverty and liberty: National and political self-image in Sweden from the late age of greatness to the end of the age of liberty (c. 1660-1772). American Historical Review, 107, 1646-1647. The American Historical Association.
Handledning vid Lunds universitet (1 st)
  • Werner, Y. M. (1989). Svensk-tyska relationer kring sekelskiftet 1900. Politik och ekonomi vid tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat. Historiska institutionen. Doktorsavhandling.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Göran Rystad

Professor emeritus
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post goran.rystadhist.luse

Telefon 046–222 30 48

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30