lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är doktorand i historia sedan hösten 2013 och har tidigare även studerat litteraturvetenskap och genusvetenskap. Mitt historiska intresse kretsar främst kring 1900-talshistoria och med fokus på populärkultur, mode, genus och queer.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (1 st)
Encyklopediartiklar (9 st)
Konferensbidrag (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag undervisar på Modeprogrammet på institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Främst på kurserna:
Modets historiska och kulturella sammanhang 1 (Moda12) och Modets historiska och kulturella sammanhang 2 (Moda31) för vilka jag också är kursansvarig. Jag undervisar också på Modets uttryck 1 - mode som materiell kultur (Moda13), Grundläggande filosofiska och vetenskapliga perspektiv
(Moda21), Modevetenskaplig teori och metod 3 - fördjupning (Moda62) och på Modets uttryck 2 - mode som gestaltning (Moda23). Jag handleder också C-uppsatsstudenter på kandidatkursen i Historia, och undervisar på ämneslärarutbildningen i Historia på metodkursen Historia III (ÄHIB23). Tidigare har jag också undervisat på en kvällskurs i Historia, Kulturhistoria, framförallt på delkursen om 1900-talets kulturhistoria.

Jag är en av tre som driver podden "Lite passé" i samarbete med tidskriften Scandia: http://www.tidskriftenscandia.se/?q=poddradio

Publikationer:
Recension i Scandia: http://www.tidskriftenscandia.se/sites/default/files/scandia20142tilltryck2_Del12.pdf

"Korta kjolar och exponerade ben - om 1920-talets uppstyckade kvinnokropp" i Kønsgränser,
Emma Severinsson och Cecilie Bjerre (RED.)
GRÄNSLØS nr 6 2016 | CENTRUM FÖR ÖRESUNDSSTUDIER | ISSN 2001-496. Finns i fulltext: http://journals.lub.lu.se/index.php/grl/issue/view/2271/showToc

Gästredaktör för Kønsgränser, GRÄNSLØS, nr 6 2016 | CENTRUM FÖR ÖRESUNDSSTUDIER | ISSN 2001-496. Finns i fulltext: http://journals.lub.lu.se/index.php/grl/issue/view/2271/showToc

Emma Severinsson

Doktorand
Forskarskolan i historia
Historiska institutionen

Lärare
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post emma.severinssonhist.luse

Telefon 046–222 78 46

Rum LUX:A424

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (doktorand)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (lärare)

Internpost hämtställe 30