lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Använda mikrofilmsarkivet

Som besökare i mikrofilmsarkivet kan du välja mellan att söka efter mikrofilmsrullar i vår databas och därifrån söka dig till rätt låda och rulle i mikrofilmsrummet. Men du kan naturligtvis också välja att söka bland rullarna direkt i lådorna. När du hittat en rulle du vill studera närmare sätter du på mikrofilmsläsaren och matar in rullen. Instruktioner för hur du gör detta hittar du i pdf-filen nedan. Där finns också anvisningar för hur du hanterar fische-korten.

Som användare ansvarar du själv för att läsa mikrofilmerna i mikrofilmsläsaren på ett varsamt sätt. Behöver du hjälp med användningen eller om maskinen krånglar kan du vända dig till itht.luse. Om du har mindre frågor som rör användningen kan du vända dig till personalen på biblioteket.

När du kommer till arkivet bör du:

  • Skriva in dig i liggaren
  • Lämna en markör där du tar ut en rulle så att du kan sätta tillbaks rullen där du tog den
  • Tänk på att inte rulla in hela rullen i läsaren. Då blir det svårt att få ut den igen
  • Rullarna ska inte lämna mikrofilmsrummet
  • Om du hittar en skadad eller avsliten rulle eller en rulle där informationen inte stämmer - notera det gärna i loggboken
  • Ta inte med mat, dryck eller godis när du arbetar med mikrofilmerna

Då vi kontinuerligt vill förse varje rulle med sökbara nyckelbegrepp vore vi tacksamma om du ville dela med dig av dessa för de rullar du har arbetat med.  Vilka nyckelbegrepp tycker du skulle passa på ditt material? Notera dessa ord i loggboken tillsamman med informationen på rullen samt vilken samling den tillhör.

Instruktioner för mikrofilmsläsaren (PDF)

Sök i mikrofilmsarkivet