lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Receptionen på LUX

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Receptionen ligger i foajén på LUX mellan caféet och biblioteket.

Receptionen hjälper studenter med:

  • Allmänna frågor
  • Köp av kompendier
  • Köp av parkeringsbiljetter
  • Utlämning av skrivna salstentor efter rättning
  • Resultatintyg/studieintyg, registreringsintyg, Ladok-utdrag. (du kan även skriva ut sådana intyg själv via Studentportalen: www.student.lu.se)
  • Bokning av grupprum

Betala gärna med kort!

Kontaktinformation

Öppettider terminstid: mån-tor kl. 08:45–16:30, fre kl. 08:45-15:30
E-post:
receptionlux.luse
Telefon:
046–222 64 70
Fax:
046-222 32 28

Tillfälliga ändringar vad gäller öppethållande kan förekomma och anslås i receptionen och här på webbsidan.