lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Receptionen på LUX

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Receptionen ligger i foajén på LUX mellan caféet och biblioteket.

Receptionen hjälper studenter med:

  • Allmänna frågor
  • Köp av kompendier
  • Köp av parkeringsbiljetter
  • Utlämning av skrivna salstentor efter rättning
  • Resultatintyg/studieintyg, registreringsintyg, Ladok-utdrag. (du kan även skriva ut sådana intyg själv via Studentportalen: www.student.lu.se)
  • Bokning av grupprum

Betala gärna med kort!

Kontaktinformation

E-post: receptionlux.luse
Telefon: 046–222 64 70
Fax: 046–222 32 28

Öppettider terminstid
- mån-tor kl. 08:45–16:30
- fredagar kl. 08:45–15:30

Öppettider Kristi Flygare 2019
30 maj: STÄNGT
31 maj: 10.00–14.00
1 juni: 10.00–16.00

 

Tillfälliga ändringar vad gäller öppethållande kan förekomma och anslås i receptionen och här på webbsidan.