Kurs

Kursen HISN11 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: HISN11
Engelsk titel: History: Terror and Genocide in Modern Society
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2011
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2011-12-12 – 2012-01-13
Anmälningskod: LU-31011
Behörighet: minst 90 högskolepoäng eller motsvarande i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, öst- och centraleuropakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning.

Beskrivning

Kursen ger fördjupade kunskaper om relevanta teoretiska, begreppsliga och analytiska perspektiv på det moderna samhällets statsorganiserade terror och folkmord. Perspektivet är komparativt och tar fasta på både unika och generella drag. Den moderna tidens terror och folkmord kommer att belysas i genetiskt utvecklingsperspektiv, i strukturell systemkontext och i genealogiskt verkningsperspektiv. Inte minst kommer det senare perspektivet, som rör frågor om ansvar, erkännande och skuld, om offer- och förövarskap och om minnets yttringar och platser, att belysas utförligt.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15