Kurs

Kurskod: HISA34
Engelsk titel: History: Level 1
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2021.

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2022-01-16

Introduktionsmöte: 2021-08-30 kl. 10.15 – 11.00

Lärare: Dick Harrison, Klas-Göran Karlsson, Johannes Ljungberg, Anna Nilsson Hammar, Svante Norrhem, Mikael Ottosson, Yvonne Maria Werner, Ulf Zander

Information

Denna kurs är den inledande terminen på Kandidatprogrammet i historia.

Grundkursen i historia ger dig en gedigen allmänbildning i historia. Studierna handlar både om vad historia är som vetenskap, och den historiska utvecklingen från forntid till nutid. Du studerar svensk, nordisk och europeisk historia med utblickar mot andra världsdelar och kulturer och globalhistoriska perspektiv.

Kursen inleds med en introduktion till historia som vetenskap. Här studerar du ämnets framväxt och du lär dig grunderna för hur en historiker arbetar med olika typer av källor. I seminarieform får du diskutera mycket i grupp. Kursen examineras genom seminarierna och med hemtenta.

De tre följande översiktskurserna är kronologiskt uppbyggda. Undervisningen varvar föreläsningar med obligatoriska seminarier (gruppövningar), och du läser mycket om olika tidsperioder och får studera källmaterial från olika tider. Här examineras kurserna med salstentamen. Under utbildningen tränas viktiga färdigheter som källtolkning, historisk analys och skriftlig framställning.

På kursen deltar du i föreläsningar och arbetar tillsammans med andra studenter i gruppövningar.

Delkurser

  1. Historia som vetenskap, 7,5 hp
  2. Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 6 hp
  3. Gruppövningar, delkurs 2, 1,5 hp
  4. Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, 6 hp
  5. Gruppövningar, delkurs 3, 1,5 hp
  6. Modern tid, 1850-2000-tal, 6 hp
  7. Gruppövningar, delkurs 4, 1,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Historia 1

Kurshemsidor för ämneslärarutbildningens kurser i historia finner du här

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-15