Kurs

Kurskod: HISA28
Engelsk titel: History: Level 2 - Web-based Course
Högskolepoäng: 30

OBS! Informationen nedan är från höstterminen 2023. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Termin: 1
Studiesätt: halvfart , distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-31003
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 15 högskolepoäng från Historia: Nätbaserad grundkurs HISA19, Historia: Grundkurs HISA24 eller motsvarande kunskaper.

Kursansvarig: Anna Wallette

Information

Det finns inga krav på obligatoriska möten i Lund. All undervisning sker på distans. Undervisning och examination sker löpande inom tidsperioder med start- och slutdatum angivna på lärplattformen Canvas. Lärarna annonserar även schema över de fåtalet seminarier där du som student förväntas delta vid exakta klockslag i Canvas när kursen startat. Lärarna kan även erbjuda frivilliga digitala möten, som de själva annonserar i Canvas.

Beskrivning

Denna nätbaserade fortsättningskurs i historia på halvtid söker du som har läst en allmän grundkurs i historia om 30 hp. I den fristående fortsättningskursen får du fördjupade ämneskunskaper inom utvalda områden och du lär dig grunderna i historievetenskaplig forskning. En grundkurs i historia, eller motsvarande, är behörighetskrav. Efter kursen är du behörig att läsa vår kandidatkurs i historia.

Kursens innehåll

Fokus på kursen ligger i ämnesfördjupning i historia och på hur du som akademiker skriver för andra grupper i samhället. Du studerar olika texttyper där historia är ett viktigt inslag – vetenskapliga artiklar och avhandlingar, lärobokstexter och utställningstexter, men också populärvetenskapliga framställningar – för att lära dig hur texter kan anpassas till olika mottagare. I Metodkursen lär du dig grunderna för forskning. Terminen avslutas med att du skriver en kortare vetenskaplig uppsats.

Studierna

Kursen består av fyra delkurser:

  1. Tematisk fördjupningskurs
  2. Akademiskt skrivande
  3. Metodkurs
  4. Uppsatskurs

Den tematiska kursen varierar från termin till termin. Delkurserna kan gå parallellt.

Undervisningen består av nätseminarier och veckovisa skriftliga övningar. Tillsammans med andra studenter diskuterar du och tar ställning till vetenskapliga problem och löser olika uppgifter.

Du lär dig olika metoder som historiker kan arbete med, och arbetar själv med en forskningsfråga. Vid terminens slut lägger du fram en mindre uppsats på ett nätseminarium, och du deltar i diskussioner on-line kring de andra studenternas uppsatser.

All undervisning är på distans, det finns inget krav på obligatoriska möten i Lund. Några av nätseminarierna sker dock vid exakta klockslag, speciellt på uppsatskursen. Kursen går på halvtid och sträcker sig över två terminer. Kursen kräver mycket eget arbete, och att du kan studera 20 timmar per vecka.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria. På våra kurser undervisas du av framstående forskare. Historiska institutionen finns i LUX, Lunds välutrustade humanist- och teologcentrum, och du får som distansstudent tillgång till vårt moderna forskningsbibliotek.

Efter utbildningen

I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen.

Ingående delar

  • Tematisk fördjupningskurs , 7,5 hp
  • Akademiskt skrivande , 7,5 hp
  • Metodkurs , 7,5 hp
  • Uppsatskurs , 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
2 september 2024 – 8 juni 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Historia: Nätbaserad fortsättningskurs är 57 500 SEK.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15