lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är sedan 2014 universitetslektor (docent) i historia vidHistoriska institutionen i Lund efter att dessförinnan varit verksam vid Umeåuniversitet där jag blev professor i historia 2009. Min forskning har fokuseratpå tidigmodern kvinno- och genushistoria samt diplomatihistoria men också påHBTQ-historia i modern tid. Mest aktuellt just nu är forskning om genus,materialitet och museipraktiker i samarbete med internationella forskare ochmuseiexperter.

Som lärare har jag främst undervisat i tidigmodern historia,historievetenskaplig teori- och metod samt HBTQ-historia. En stor del av minundervisning har jag ägnat åt lärarutbildning.

Förutom forskning och undervisning har jag i egenskap avstudierektor ansvarat för utbildning pågrundnivå, avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå och haft olika uppdragpå såväl fakultets- och universitetsnivå. För närvarande sitter jag med somlärarrepresentant vid HT-fakulteternas grundutbildningsnämnd.

Forskning

Pågående projekt

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (11 st)
Förord (1 st)
Encyklopediartiklar (5 st)
Recensioner (5 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Grundutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag är tillsammans med James Daybell, Plymouth University, Merry Wiesner Hanks, University of Wisconsin (Milwaukee) och Victoria Burke, University of Ottawa redaktör för bokserien "Gendering the Late Medieval
and Early Modern World" som ges ut av Amsterdam University Press.
http://en.aup.nl/series/gendering-the-late-medieval-and-early-modern-world

Svante Norrhem

Universitetslektor
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post svante.norrhemhist.luse

Telefon 046–222 41 92

Rum LUX:A311

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30