lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Två nya docenter i historia

2020-05-18

Sune Bechmann Pedersen och Martin Dackling är nu docenter

Vi gratulerar Sune Bechmann Pedersen, disputerad i historia och forskare vid Institutionen för kommunikation och medier och Martin Dackling, biträdande lektor i historia vid Historiska institutionen, då de båda har antagits som oavlönade docenter i historia.

Läs mer om Sune här: https://www.kom.lu.se/person/SuneBechmannPedersen

Läs mer om Martin här: https://www.hist.lu.se/person/MartinDackling/

Senaste nyheterna

Två nya docenter i historia
2020-05-18
Sune Bechmann Pedersen och Martin Dackling är nu docenter

Historiska essäer om känslor
2020-05-13
Ny bok av professor emeritus Eva Österberg om människors känslor i ett historiskt perspektiv

Ny bok av David Larsson Heidenblad
2020-05-06
Ett år i en forskares arbetsliv

Ny bok om kunskapshistoria
2020-03-03
Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: ...

MFS till kandidatuppsats i historia
2020-02-25
Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i ...

Fler nyheter