lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ny bok av David Larsson Heidenblad

2020-05-06

Ett år i en forskares arbetsliv

I "Ett år av akademiskt skrivande – erfarenheter och arbetstekniker för unga forskare" (Studentlitteratur, 2020) har historikerna David Larsson Heidenblad samlat texter från sin blogg om den egna forskartillvaron.

Här följer vi ett år av hans forskarliv och får ta del av tankar kring den akademiska karriären och vad en sådan innebär, reflektioner om skrivandets former och förutsättningar samt tankar om föräldraskap och jämställdhet.

Boken riktar sig till unga forskare som vill bemästra sin yrkesroll, men också till andra som är intresserade av forskarlivets många olika aspekter.

Läs mer om boken här: https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/hogskolepedagogik/professionell-utveckling/ett-ar-av-akademiskt-skrivande/

Läs mer om David Larsson Heidenblad här: https://www.hist.lu.se/person/DavidLarsson/

Senaste nyheterna

Två nya docenter i historia
2020-05-18
Sune Bechmann Pedersen och Martin Dackling är nu docenter

Historiska essäer om känslor
2020-05-13
Ny bok av professor emeritus Eva Österberg om människors känslor i ett historiskt perspektiv

Ny bok av David Larsson Heidenblad
2020-05-06
Ett år i en forskares arbetsliv

Ny bok om kunskapshistoria
2020-03-03
Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: ...

MFS till kandidatuppsats i historia
2020-02-25
Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i ...

Fler nyheter