lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ny bok om kunskapshistoria

2020-03-03

Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: Developing the History of Knowledge (red. Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar, Lund: Nordic Academic Press).

I boken samlas historiker med olika bakgrund och specialitet för att utforska kunskapshistoriens möjligheter. Några fokuserar på kunskapens plats i offentligheten eller samhället i stort, andra belyser kunskapens betydelse för den enskilda människan eller det lokala sammanhanget. Tillsammans sätter bokens bidrag ljuset på kunskapshistoriens mångfald och rikedom samtidigt som de bidrar till den teoretiska och metodiska utvecklingen av forskningsområdet.

Forms of Knowledge finns fritt tillgänglig att läsa här: portal.research.lu.se/portal/files/76263844/Forms_of_Knowledge.pdf

Senaste nyheterna

Ny bok om kunskapshistoria
2020-03-03
Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: ...

MFS till kandidatuppsats i historia
2020-02-25
Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i ...

Två nya lektorer till institutionen
2020-02-07
Vid årskiftet 2020 fick ämnet historia förstärkning med två nya lektorer.

Elisabeth Geevers docent i historia
2020-01-27
Liesbeth Geevers har blivit antagen till oavlönad docent i historia.

Nytt centrum på institutionen
2020-01-21
Centrum för kunskapshistoria – en ny centrumbildning på HT

Fler nyheter