lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

MFS till kandidatuppsats i historia

2020-02-25

Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i historia.

Carl går nu sin sista termin inom Kandidatprogrammet i historia, och uppsatsen har den planerade titeln: "History teachers in Guatemala and their perceived role in implementing the reformed national curriculum and its challenges".

Institutionen gratulerar!

Genom Minor Field Studies kan studenter samla uppsatsmaterial på plats i ett utvecklingsland under minst åtta veckor.

Läs mer om möjligheterna att söka stöd till fältstudier i utvecklingsländer med Minor Field Studies:
https://www.lu.se/studera/internationella-mojligheter/stipendier-for-utlandsstudier/minor-field-studies

Senaste nyheterna

Ny bok om kunskapshistoria
2020-03-03
Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: ...

MFS till kandidatuppsats i historia
2020-02-25
Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i ...

Två nya lektorer till institutionen
2020-02-07
Vid årskiftet 2020 fick ämnet historia förstärkning med två nya lektorer.

Elisabeth Geevers docent i historia
2020-01-27
Liesbeth Geevers har blivit antagen till oavlönad docent i historia.

Nytt centrum på institutionen
2020-01-21
Centrum för kunskapshistoria – en ny centrumbildning på HT

Fler nyheter