lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Elisabeth Geevers docent i historia

2020-01-27

Liesbeth Geevers har blivit antagen till oavlönad docent i historia.

Liesbeth disputerade oktober 2008 i Amsterdam och har jobbat i Amsterdam, Utrecht, Leiden och Giessen som lektor och forskare.

Hennes forskning handlar om spanska Habsburgmonarkin, 1500-1700.

Institutionen gratulerar!

Läs mer om Liesbeths forskning på hemsidan: https://www.hist.lu.se/person/ElisabethGeevers/

Senaste nyheterna

Ny bok om kunskapshistoria
2020-03-03
Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: ...

MFS till kandidatuppsats i historia
2020-02-25
Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i ...

Två nya lektorer till institutionen
2020-02-07
Vid årskiftet 2020 fick ämnet historia förstärkning med två nya lektorer.

Elisabeth Geevers docent i historia
2020-01-27
Liesbeth Geevers har blivit antagen till oavlönad docent i historia.

Nytt centrum på institutionen
2020-01-21
Centrum för kunskapshistoria – en ny centrumbildning på HT

Fler nyheter