lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Nytt centrum på institutionen

2020-01-21

Centrum för kunskapshistoria – en ny centrumbildning på HT

Den 1 mars inrättas Centrum för kunskapshistoria (förkortat LUCK) vid Historiska institutionen. Föreståndare blir Johan Östling och biträdande föreståndare är Anna Nilsson Hammar och David Larsson Heidenblad.

Centrum för kunskapshistoria kommer primärt att vara ett forum för den kunskapshistoriska forskning som bedrivs i Lund och samla de pågående aktiviteterna: det kunskapshistoriska seminariet, de kunskapshistoriska forskningsprojekten, det kunskapshistoriska gästforskarprogrammet, internationella nätverken, den digitala plattformen etc. Dessutom kommer LUCK att ha till uppgift att stimulera kunskapshistoriska samarbeten över ämnes- och institutionsgränser i Lund.
 
Invigning av Centrum för kunskapshistoria äger rum den 4 mars kl. 14.15–16.00 (i LUX:C126) under festliga former. Alla hälsas varmt välkomna! Ingen anmälan krävs.

För mer information se https://newhistoryofknowledge.com/

Senaste nyheterna

Ny bok om kunskapshistoria
2020-03-03
Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: ...

MFS till kandidatuppsats i historia
2020-02-25
Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i ...

Två nya lektorer till institutionen
2020-02-07
Vid årskiftet 2020 fick ämnet historia förstärkning med två nya lektorer.

Elisabeth Geevers docent i historia
2020-01-27
Liesbeth Geevers har blivit antagen till oavlönad docent i historia.

Nytt centrum på institutionen
2020-01-21
Centrum för kunskapshistoria – en ny centrumbildning på HT

Fler nyheter