lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Wallenberg Academy Fellows 2019

2019-12-03

Foto: Marcus Marcetic, Wallenbergstiftelserna

Docent Per Anders Rudling från National University of Singapore har blivit utsedd till en Wallenberg Academy Fellow 2019, med placering på Historiska institutionen i Lund.

Per Anders Rudling studerar hur ukrainare, som flydde till Kanada och USA efter andra världskriget, har influerat Ukrainas historieskrivning

När stora grupper människor migrerar till ett nytt land uppstår ett intresse av politisk mobilisering i dessa grupper. Ofta är det oproblematiskt, men det finns också potentiella målkonflikter förbundna med politisk mobilisering bland migrantgrupper på etnisk eller religiös grund.

För att få perspektiv på hur så kallad långdistansnationalism kan fungera, studerar docent Per Anders Rudling vid National University of Singapore hur bilden av Ukrainas historia har påverkats av personer som flydde till Kanada och USA mot slutet av andra världskriget. Genom kulturföreningar, skolor, ungdomsrörelser och media har denna grupp utvecklat ett kollektivt minne av hemlandet, byggd kring den katastrofala svälten 1932-33 (till stor del orsakad av Stalins politik) och den antisovjetiska motståndskampen efter andra världskriget. Andra delar av historien, som lokala samarbeten med Nazityskland, medverkan i Förintelsen, och massakrerna av den polska minoriteten i Västukraina, har utelämnats.  

Efter Sovjetunionens sammanbrott har denna ideologiska historieanvändning återexporterats till Ukraina, där den utgjort grunden för ett nytt nationellt minne. Detta har komplicerat relationerna till främst Polen, men också Israel. Ett mål med Rudlings forskning är bidra till en förståelse av liknande processer i vår samtid där det uppstår kollektiva minneskulturer och -konflikter i fotspåren av nya migrationsströmmar.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Per Anders Rudling att vara verksam vid Lunds universitet under fem år.

Läs mer om Wallenberg Academy Fellows 2019.

Senaste nyheterna

Ny bok om kunskapshistoria
2020-03-03
Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: ...

MFS till kandidatuppsats i historia
2020-02-25
Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i ...

Två nya lektorer till institutionen
2020-02-07
Vid årskiftet 2020 fick ämnet historia förstärkning med två nya lektorer.

Elisabeth Geevers docent i historia
2020-01-27
Liesbeth Geevers har blivit antagen till oavlönad docent i historia.

Nytt centrum på institutionen
2020-01-21
Centrum för kunskapshistoria – en ny centrumbildning på HT

Fler nyheter