lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ny bok: Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism

2019-11-19

Hur har människor rört sig mellan ideologiska ytterligheter som kommunism och nazism under 1900-talet? Detta är kärnfrågan i en ny dubbelbiografi publicerad vid institutionen.

Nils Flyg och Sven Olov Lindholm var under 1930- och 40-talen ledare för två politiska partier i Sverige. Flyg var kommunist och Lindholm nationalsocialist. Under sina respektive liv kom de båda dock att göra uppseendeväckande ideo­logiska förflyttningar. Flyg styrde från det sena 1930-talet och framåt sitt parti i armarna på den tyska nazismen. Lindholm å andra sidan blev småningom FNL-demonstrant och fredsaktivist och förkunnade att han röstade på Vänsterpartiet kommunisterna. Kommunisten Flyg blev alltså nazist, medan nazisten Lindholm blev kommunist.

I Renegater analyserar och jämför historikern Johan Stenfeldt, verksam vid institutionen, dessa mäns individuella ideologiska utveckling. Vilka likheter i tankesätt står att finna? Och var uppstår skiljelinjerna? Även om sym­metrin i det svenska fallet är unik har liknande politiska ståndpunktsbyten och uppbrott kunnat ses också på andra håll i Europa under 1900-talet. Hur förhåller sig Flygs och Lindholms avhopp till andra renegaters? Kanske representerar renegaterna i själva verket en fast punkt i en föränderlig omvärld?

Läs mer om boken i Nordic Academic Press katalog 2019/2020.

Mer om Johan Stenfeldt.

Senaste nyheterna

Elisabeth Geevers docent i historia
2020-01-27
Liesbeth Geevers har blivit antagen till oavlönad docent i historia.

Nytt centrum på institutionen
2020-01-21
Centrum för kunskapshistoria – en ny centrumbildning på HT

Wallenberg Academy Fellows 2019
2019-12-03
Docent Per Anders Rudling från National University of Singapore har blivit utsedd till en ...

Hanne Sanders första mottagaren av Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne
2019-11-27
Lundahistorikern Hanne Sanders blir den första mottagaren av Allhemsstiftelsens pris till Einar ...

Ny bok: Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism
2019-11-19
Hur har människor rört sig mellan ideologiska ytterligheter som kommunism och nazism under ...

Fler nyheter