lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Framgång hos Vetenskapsrådet för ämnet historia

2019-11-11

Bilden visar byggherren Hans Jakob Kristler som ansvarade för bygget av palatset Makalös i Stockholm, och alla de hantverkare som avlönades av det De la Gardieska hushållet. (Kopparstick av Sigismund von Vogel 1640-tal, Wikipedia/Uppsala universitetsbibliotek)

Stort grattis till Svante Norrhem, Anna Nilsson Hammar, Martin Ericsson och Anton Jansson, som alla fyra har beviljats medel från Vetenskapsrådet.

Svante Norrhem och Anna Nilsson Hammar fick bidrag för projektet Det adliga hushållet som akademi:

Projektet tar sin utgångspunkt i det faktum att vi vet ganska lite om vanligt folks karriärmöjligheter, utbildning och kunskaper under den tidigmoderna tiden. Fokus inom forskningen har legat på att studera de grupper som hade tillgång till skolor och universitet, eller de som utbildades inom skråväsendet.

Vår hypotes är att de adliga hushållen förbisetts i egenskap av utbildningsmiljöer. Dessa hushåll växte kraftigt under 1600-talet och omfattade en mängd olika personalkategorier, från tvätterskor och lakejer till hovdamer och huspräster. De huvudfrågor vi ställer oss är dels vilken roll de stora adelshushållen spelade för anställdas utbildning, karriärer och sociala mobilitet i den svenska stormaktstidens ståndssamhälle, dels vilka möjligheter till karriär och socialt avancemang som stod till buds för kvinnor och män som var anställda inom adelshushållen.

Mer information om Svante Norrhem finner du här.
Mer information om Anna Nilsson Hammar finner du här.

Vidare fick Martin Ericsson bidrag för Vetenskapen som försvann? Produktion, gränsdragning och cirkulation inom svensk rasforskning ca 1935-1970.

Läs mer om Martin Ericsson här.

Även Anton Jansson från Göteborgs universitet - som för tillfället är knuten till vårt postdoc-projekt "Humaniora i rörelse" - fick bidrag för Visioner om ett samhälle utan Gud: ateismens historia i Sverige 1879-1968.

Läs mer om Anton Jansson här.

Institutionen gratulerar alla fyra!

Se mer information på Vetenskapsrådets webbsida


Senaste nyheterna

Två nya docenter i historia
2020-05-18
Sune Bechmann Pedersen och Martin Dackling är nu docenter

Historiska essäer om känslor
2020-05-13
Ny bok av professor emeritus Eva Österberg om människors känslor i ett historiskt perspektiv

Ny bok av David Larsson Heidenblad
2020-05-06
Ett år i en forskares arbetsliv

Ny bok om kunskapshistoria
2020-03-03
Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: ...

MFS till kandidatuppsats i historia
2020-02-25
Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i ...

Fler nyheter