13

okt

Textseminariummed David Dunér med Förmoderna seminariet

13 oktober 2021 13:15 till 15:00 Seminarium

Textseminarium med David Dunér

I detta textseminarium diskuteras huvudlinjerna i svensk idéhistoria under perioden 1483–1620, från senmedeltid till stormaktstid, den tid som omfattas av reformationen och renässansen. Här diskuteras de viktigaste idéströmningarna som kom att förändra tidens svenska politiska, intellektuella, religiösa och vetenskapliga tänkande, som skolor och universitet, boktryckarkonsten, reformationen, historieskrivningen, geografin, medicinen och astrologin.

Om händelsen:

13 oktober 2021 13:15 till 15:00

Plats:
LUX A:332

Kontakt:
bonnie.clementssonhist.luse

Spara händelsen till din kalender