21

mar

Kunskapshistoriska seminariet: Föreläsning: Entangled Perspectives: Media Echoes in a Communication History of Early Modern Europe

21 mars 2023 17:15 till 19:00 Seminarium

Daniel Bellingradt (Augsburg)
Samarrangemang med bokhistoria, mediehistoria och idé- och lärdomshistoria

---


Lecture: Entangled Perspectives: Media Echoes in a Communication History of Early Modern Europe
Daniel Bellingradt (Augsburg)
Jointly organized with Book History, History of Ideas and Media History
 

Om händelsen:

21 mars 2023 17:15 till 19:00

Plats:
LUX:B152

Kontakt:
johan.ostlinghist.luse

Spara händelsen till din kalender