16

dec

Konflikt och motstånd: Politiskt gränshållande genom hundra år av Lunds universitets historia

16 december 2024 15:15 till 17:00 Seminarium

Konflikt och motstånd: Andrés Brink Pinto, Politiskt gränshållande genom hundra år av Lunds universitets historia (paper)

Det övergripande syftet med det här pappret är att söka nyansera och historisera ett fenomen som jag väljer att benämna politiskt gränshållande kopplat till undervisning på svenska universitet och högskolor. Politiskt gränshållande i högre utbildning definieras i denna studie som konflikter mellan studenter och lärare om undervisningens innehåll och/eller genomförande som artikuleras eller förstås genom en politisk kontext. För att uppfylla syftet kommer jag att dels göra en inventering av fall under perioden 1920–2013, dels undersöka ett fall djupare och då svara på följande frågor:

  1. Vilka gränser är det som testats? 
  2. Hur har studenter, lärare och institutioner som varit del i konflikten agerat?

Andrés Brink Pinto är docent i historia, verksam vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Detta seminarium följs av traditionsenlig eftersits, mer information kommer på seminariets mejllista när det närmar sig skarpt läge.

Om händelsen:

16 december 2024 15:15 till 17:00

Plats:
LUX:A332

Kontakt:
magnus.olofssonhist.luse

Spara händelsen till din kalender