31

mar

The exclusion of the Young Socialists and the origin of the Swedish social democratic hegemony (textseminarium)

31 mars 2023 13:15 till 15:00 Seminarium

Fredrik Egefur, The exclusion of the Young Socialists and the origin of the Swedish social democratic hegemony (textseminarium)

Den svenska socialdemokratins första ungdomsförbund "Ungsocialiserna" växte fram under 1890-talet, under åren efter sekelskiftet radikaliserades förbundet och 1903 splittrades det då en mer partitrogen falang bröt sig ur. Under de följande fem åren existerade sedan två konkurrerande socialdemokratiska ungdomsförbund. Situationen blev i längden ohållbar och 1908 uteslöts Ungsocialisterna ur moderpartiet. Om processen fram till denna uteslutning saknas dock till stor del forskning men lärskapen satte antagligen stora spår inom socialdemokratins ledning under lång tid framöver.

 

Fredrik Egefur är forskare på Historiska institutionen vid Lunds universitet och arkivföreståndare på Arbetarrörelsens arkiv i Malmö.

Om händelsen:

31 mars 2023 13:15 till 15:00

Plats:
LUX:A332

Kontakt:
magnus.olofssonhist.luse

Spara händelsen till din kalender