26

maj

Egendom & försörjning: tjänstefolksseminarium med Anna Nilsson Hammar och Svante Norrhem

26 maj 2023 14:15 till 15:15 Seminarium

Underlag för seminariet är en artikel i Scandinavian Journal of History (2022) skriven av Anna Nilsson Hammar och Svante Norrhem. Eftersom Annas och Svantes projekt om tjänstefolk under 1600-talet är pågående är de tacksamma för alla kommentarer kring artikeln. Den är förvisso redan publicerad men förslag till hur resonemang och resultat i den kan utvecklas i den kommande boken tas tacksamt emot, liksom kritik mot sådant som är bristfälligt. I den kommande boken finns möjlighet att förbättra resonemang. 

 

Artikeln heter "Servants as Creditors: Navigating the Moral Economy of an Early Modern Aristocratic Household". Ni hittar den på: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03468755.2022.2074096

Om händelsen:

26 maj 2023 14:15 till 15:15

Plats:
Ekonomiskhistoriska institutionen, rum 1104

Kontakt:
martin.dacklinghist.luse

Spara händelsen till din kalender