17

apr

Abortmotstånd inom Skandinavien: Skapandet och förmedlandet av värderingar mot abort i sociala rörelser (textseminarium)

17 april 2023 13:15 till 15:00 Seminarium

Karin Jedberg, Abortmotstånd inom Skandinavien: Skapandet och förmedlandet av värderingar mot abort i sociala rörelser (textseminarium)

Danmark var det första skandinaviska landet att införa fri abort 1973, vilket innebar att kvinnor fick möjligheten att avbryta sin graviditet fram tills den tolfte graviditetsveckan. Sveriges lagstiftning ändrades 1974 och kvinnor fick självbestämmande fram tills den artonde graviditetsveckan. 1978 följde till slut även Norge efter, med en lagstiftning som liknande den danska: fri abort fram tills den tolfte graviditetsveckan.

 

Den fria aborten var ett misslyckande för de som förespråkade en restriktiv lagstiftning och i mitt avhandlingsprojekt vill jag studera den, något bortglömda, rörelsen mot abort. Vilka aktörer ingick i rörelsen mot abort, och hur samlade de sig efter att fri abort införts i Danmark, Sverige och Norge? Går det att tala om ett skandinaviskt abortmotstånd? Och hur försökte rörelsen förmedla sina värderingar? Jag hoppas kunna belysa hur den reaktionära rörelsen tog sig uttryck inom den skandinaviska kontexten.

 

Karin Jedberg är doktorand på Historiska institutionen vid Lunds universitet.

Om händelsen:

17 april 2023 13:15 till 15:00

Plats:
LUX:A332

Kontakt:
magnus.olofssonhist.luse

Spara händelsen till din kalender