Konferensprogram

FALF 2023 Arbetets gränser pågår 14-16 juni 2023. Konferensen kommer att hållas på Dunkers kulturhus i centrala Helsingborg. Programmet är preliminärt och fylls på löpande.

Tisdag 13 juni 2023

18.00 Nätverksträff för FALF:s doktorandnätverk på Restaurang Regio

FALF:s doktorandnätverk välkomnar dig som doktorand med intresse för arbetslivsfrågor till en gemenskap där du kan träffa andra doktorander från lärosäten spridda över hela landet. Nätverket är en samlingspunkt för doktorander i alla utvecklingsfaser och berikar doktorandtiden genom samtal, idéutbyte, diskussion och reflektion. Vi ger varandra råd och tips och inspireras utifrån de intressen och behov som finns i gruppen. Medlemskap är kostnadsfritt och doktorander från alla slags arbetsrelaterade forskningsdiscipliner är välkomna. 

Kontakta Elin Storman emsduse eller Carin Hellström carinhekthse för mer information eller anmälan till nätverksträffen. 

 

Onsdag 14 juni 2023

11.00-12.00 Årsmöte FALF:s doktorandnätverk 

11.30 Registreringen öppnar 

13.00 Konferensen invigs

13.30 Föreläsning

Sociala relationer i arbetslivet. Om ansvarsgörande och gränsdragningar

FD Malin Espersson, Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet

14.15 Kaffe

14.45 Parallella konferensessioner I

17.15 Stadsvandring

Från konsuler till kranförare. Arbetets representationer i Helsingborg

Vilka avtryck har arbete satt i Helsingborgs stadsmiljö? Vilka arbeten har fått representera staden? Vad har inte valts ut och vilka återverkningar har det fått för stadsmiljön? 

Vandringen sker under ledning av Elisabeth Högdahl och Ola Thufvesson. Elisabeth Högdahl är etnolog vid Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet. I sin forskning intresserar hon sig för stadsmiljöer och relationer mellan plats och människor. Hon fokuserar också på frågor kring makt, representation och inkludering. Ola Thufvesson är kulturgeograf på Lunds universitet på Lunds universitet, Campus Helsingborg. Han rör sig i sin forskning och undervisning i ett gränsland mellan stadsbyggnad, platsers attraktivitet, detaljhandel och social hållbarhet.  

18.30 Mingel

 

Torsdag 15 juni 2023

8.30 Föreläsning av Kristina Zampoukos, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism, Mittuniversitetet

9.30 Parallella konferenssessioner II 

10.30 Kaffe

11.00 Parallella konferenssessioner III

12.00 Lunch

13.00  Parallella konferensessioner IV

15.00 Kaffe

15.30 Parallella konferenssessioner V

17.00-18.00 Årsmöte FALF

19.00 Konferensmiddag 

 

Fredag 16 juni 2023

8.30 Föreläsning

Äldre arbetstagare i arbetsrättens gränsland. Om samspel mellan anställningsskydd, diskrimineringsskydd och kollektivavtal i Sverige och EU

Professor Mia Rönnmar, Juridiska institutionen, Lunds universitet

9.30 Parallella konferensessioner VI

10.30 Kaffe

11.00 Parallella konferensessioner VII

12. 00 Avslutning

12.30 Lunch 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-02-15