lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Radikala nätverket

Radikala nätverket är en plattform för forskare intresserade av politisk radikalism i det förflutna och idag. Med ”radikal” menar vi alla grupper som försökt att revolutionera hegemoniska sociala och politiska institutioner, vare sig de har befunnit sig till höger eller till vänster på den politiska skalan, eller har verkat för förändring med våldsamma eller icke våldsamma medel.

Radikala nätverket arrangerar runt fyra seminarier per termin.

  

För att bli medlem av Radikala nätverkets e-postlista, kontakta Johan.Pries @hist.lu .se.

 

Radikala nätverkets seminarieserie för hösten 2017:

 

"75 år sedan "sillaupproret" på Möllan i Malmö!", Irene Andersson, Malmö högskola

I samarbete med Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne

26 October 2017, 18.00  Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne, Porslinsgatan Malmö

 

"The New Maintenance of Order: Western European Security Forces in the Years of Revolt, 1968-1981" Radikala nätverkets seminarium; Luca Provenzano, doktorand i historia vid Columbia university, presenterar sitt avhandlingsprojekt The New Maintenance of Order: Western European Security Forces in the Years of Revolt, 1968-1981

8 december 2017 14.00,   LUX A332 Blå rummet

Kontakt

Johan Pries

Besök: Historiska institutionen/LUX, Helgonavägen 3, 223 62 Lund

Post: Historiska institutionen/LUX, Box 192, 221 00 Lund

Telefon, Lund: +46 (0)46–222 42 07

Johan.Prieshist.luse


http://www.hist.lu.se/person/JohanPries

Kalendarium

Radikala nätverket