Radikala nätverket

Radikala nätverket är en plattform för forskare intresserade av politisk radikalism i det förflutna och idag. Med ”radikal” menar vi alla grupper som försökt att revolutionera hegemoniska sociala och politiska institutioner, vare sig de har befunnit sig till höger eller till vänster på den politiska skalan, eller har verkat för förändring med våldsamma eller icke våldsamma medel.

Radikala nätverket arrangerar runt fyra seminarier per termin.

  

För att bli medlem av Radikala nätverkets e-postlista, kontakta:

Kontakt

Kalendarium

Seminarieserier