Genushistoriska seminariet

Det genushistoriska seminariet vid Lunds universitet har till syfte att stärka den genushistoriska forskningen, knyta samman genusforskare vid flera olika institutioner och skapa en levande forskningsmiljö. Seminariet är förlagt vid historiska institutionen men vänder sig också till genushistoriskt intresserade forskare verksamma i andra ämnen, såsom kulturvetenskap, genusvetenskap, mediehistoria och ekonomisk historia, samt från andra universitet. Vid merparten av seminarietillfällena kan deltagare lägga fram egna texter för diskussion. För att uppmuntra utbytet med den forskning som bedrivs nationellt och internationellt kommer dock minst ett tillfälle att reserveras för en inbjuden föreläsare från annat lärosäte. Vår förhoppning är också att studenter med genushistoriskt intresse kan få en inblick i aktuell genushistoriska forskningen genom seminariet, och studenter är självfallet mycket välkomna att delta och presentera vid seminariet.

Under höstterminen 2021 råder speciella omständigheter till följd av Covid19, varför seminariet kommer hållas över zoom under i varje fall första halvan av terminen. Länkar kommer att spridas via epost inför varje seminarium. Anmälan om deltagande görs till andres.brink_pintogenus.luse.  

Hösten 2021 kommer Andrés Brink Pinto att vara seminarieledare. Den som vill presentera uppmanas kontakta andres.brink_pintogenus.luse

 

Program hösten 2021

1 oktober, 13.15–15.00

Presentation av tre masteruppsatser med genushistoriskt tema
Seminariet hålls på zoom.

5 november, 13.15–15.00

Regulating ”deviant” sex in the 1950s
Seminariet hålls på zoom.
Presentationer av inbjudna gäster, seminariet hålls på engelska.

Female sexual dissidence in postwar L.A. A case study

Ruben Pallol Trigueros, Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid

The paper proposed will present a case study of a woman who arrived in L.A. in 1949 and developed a non-normative sexual life, as she consigned in her diary. Her thoughts, experiences, and descriptions for three years offer a counter-narrative of the moral values as they were presented by the hegemonic discourse and a sample of the agency that a young woman could enjoy in her sexual behavior when living in a big city like L.A. During three years the author of this diary experimented with different boundaries fixed in the patriarchal system of moral values such as the differences between accepted sexual intercourse and prostitution or between romantic love and sexual desire or the limits imposed by raced-based sexual taboos. Besides the analysis of this woman's thoughts and accounts, it will be offered an interpretation of how the modern urban context created the opportunities for this kind of transgression, as well as how authorities tried to persecute such deviances. 

Lavender Scare Italian Style: Sting Operations, Media Panic, and Outrageous Provocations 

Alessio Ponzio, Department of History, University of Saskatchewan

The 1950s in Italy were years characterized by a particular obsession in the regulation of sexualities. The country, after years of Fascist dictatorship, was in the hands of a Christian Democratic government committed – with the silent support of the Catholic Church – to carry out a moralization battle against female prostitution and male homosexuality. Also, the most important opposition party – the Communist Party – advocated for a patriarchal and heteronormative society. While the Parliament was discussing a reform of the law regulating female prostitution, media became obsessed with homosexual scandals and murders. The dreaded closure of state regulated brothels, this was the claim, would push many young men into the arms of dangerous homosexuals. In our seminar I will focus my attention on the early 1950s. I will discuss the implementation of police actions aimed at regulating deviant sexualities, and I will talk about the anti-homosexual media campaign designed to protect the Italian youths. The moral panic (perhaps fostered by the American Lavender Scare) culminated with a provocation put forth by one parliamentarian and one journalist: the confinement of homosexuals in camps.

10 december, 13.15–15.00

Textseminarium

Seminariet hålls på LUX, sal A331

Om pandemiläget tillåter hoppas vi att detta seminarium kommer att ske på plats, och att vi kommer kunna ha en enklare eftersits.

Emma Hilborn lägger fram artikelutkast om den tidiga bantningens feminisering.    


 

Kontakt

Andrés Brink Pinto: andres.brink_pintogenus.luse
Emma Hilborn: emma.hilbornhist.luse
Maria Småberg: maria.smaberghist.luse

Kalendarium

Seminarieserier

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2021-10-25