Genushistoriska seminariet

Program våren 2022

Genushistoriska seminariet

Det genushistoriska seminariet vid Lunds universitet har till syfte att stärka den genushistoriska forskningen, knyta samman genusforskare vid flera olika institutioner och skapa en levande forskningsmiljö. Seminariet är förlagt vid historiska institutionen men vänder sig också till genushistoriskt intresserade forskare verksamma i andra ämnen, såsom kulturvetenskap, genusvetenskap, mediehistoria och ekonomisk historia, samt från andra universitet. Vid merparten av seminarietillfällena kan deltagare lägga fram egna texter för diskussion. För att uppmuntra utbytet med den forskning som bedrivs nationellt och internationellt kommer dock minst ett tillfälle att reserveras för en inbjuden föreläsare från annat lärosäte. Vår förhoppning är också att studenter med genushistoriskt intresse kan få en inblick i aktuell genushistoriska forskningen genom seminariet, och studenter är självfallet mycket välkomna att delta och presentera vid seminariet.

Våren 2022 kommer Andrés Brink Pinto att vara seminarieledare. Den som vill presentera uppmanas kontakta: andres.brink_pintogenus.luse

22 april, 18.15–20.00
Seminariet hålls på Genusvetenskapliga institutionen, M226.

Hybridseminarium: den som önskar delta via zoom anmäler sig till andres.brink_pintogenus.luse
“Historicizing Intergenerational Sexual Encounters: How to Handle Powerful Men and Youth Agency in the History of Pederasty”. Rachel Hope Cleves (Unviersity of Victoria), författare till Unspeakable: A Life Beyond Sexual Morality (2020) presenterar sin forskning
Den som vill delta i påföljande eftersits anmäler sig till andres.brink_pinto@genus.lu.se 

13 maj, 10.15–12.00
Seminariet hålls på Historiska institutionen, LUX, sal A331
”Diverse Genders and Sexualities in the Philippines under Spanish Colonial Rule (1565-1898)”. Kiel Ramos Suarez (Linnéuniversitetet) presenterar sitt avhandlingsprojekt.
 

Kontakt

Andrés Brink Pinto: andres.brink_pintogenus.luse
Emma Hilborn: emma.hilbornhist.luse
Maria Småberg: maria.smaberghist.luse

Kalendarium

Seminarieserier

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2022-05-04