Arbetshistoriska seminariet

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver sedan 1985 en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. För närmare upplysning, kontakta Mikael Ottosson på tel. 0725-866122 eller via mail mikael.ottossonhist.luse.

 

 

 

 

Logga Arbetshistoriska seminariet

Kontaktinformation

Mikael Ottosson, mikael.ottossonhist.luse
För mer information se även www.arbetarhistoria.org.