Skrivbordsbyte

Skrivbordsbyten är ett led i forskarskolans satsning för att skapa nationella och internationella nätverk för doktorander med historisk inriktning. Utbytet riktas till doktorander i hela Sverige samt vid de institutioner i Norden, och andra europeiska länder, där forskarskolan har upprättat ett samarbetsavtal. Vilka lärosäten som deltar kan variera från år till år. Skrivbordsbytet innebär att doktoranden får möjlighet att vistas två veckor på en historisk institution vid ett annat lärosäte. Utbytet bygger på att doktorander byter skrivbord med varandra, vilket innebär att dessa under vistelsen använder varandras skrivbord och på så sätt kommer in i doktorandmiljön på den besökta institutionen. Syftet med utbytet är att doktoranderna ska ges möjlighet att bli en aktiv del av en ny forskningsmiljö. Under vistelsen förväntas doktoranderna presentera sitt forskningsprojekt muntligt eller skriftligt – till exempel på ett seminarium eller i en doktorandgrupp. Under vistelsen täcker forskarskolan i historiska studier kostnader upp till 10 000 kronor för resor och boende. Kostnader utöver detta står doktoranden själv för (eller dennes heminstitution). Summan täcker endast faktiska kostnader och betalas ut av institutionen där doktoranden är anställd. Det innebär att pengarna alltså inte kan fås som stipendium. Traktamente ingår inte i bidraget. Resor och boende bokas via heminstitutionen och faktureras sedan till institutionen i Lund. Efter avslutad vistelse förväntas doktoranden skriva en kortfattad rapport om utbytet. Rapporten ska skickas till den ansvariga utbildningskoordinatorn. Forskarskolan tar inget försäkringsansvar.

Skrivbordsbyte inom Sverige/Norden

Det nordiska utbytet har forskarskolan arrangerat sedan 2012. Det äger rum i mars varje år (vecka 10 och 11), och ansökan sker på särskild blankett. Utbytet riktas till doktorander i hela Sverige samt vid de institutioner i Norden där Forskarskolan har upprättat ett samarbetsavtal.

För närvarande ingår följande lärosäten:

 • Lunds universitet
 • Göteborgs universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Malmö universitet
 • Södertörns högskola
 • Uppsala universitet
 • Stockholms universitet
 • Örebro universitet
 • Umeå universitet
 • Linköpings universitet

Nordiska lärosäten som ingår är:

 • Köpenhamns universitet
 • Oslo universitet
 • Åbo akademi
 • Islands universitet, Reykjavik

Vilka lärosäten som deltar kan variera från år till år. 

Skrivbordsbyte med York och Bielefeld

Skrivbordsbytet riktar sig till doktorander inom FS-samarbetet och våra partners i York och Bielefeld. Utbytet arrangeras som en triangelutbyte och äger rum i november varje år. Ansökan sker på särskild blankett.

Vid skrivbordsbyten med York och Bielefeld bekostar och arrangerar forskarskolan resor och boende för doktoranderna som forskarskolan sänder ut. För hjälp med bokningar, kontakta Ariadne Eleni Fioretos.  

Skrivbordsbytet 2021 ställs tyvärr in på grund av Covid-19.

Vem ska jag kontakta?

Ansvarig för skrivbordsbytet är forskarskolans utbildningskoordinatorKajsa Weber.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Ett år i FS

PM-internat: vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet: vecka 10–11

Teorikurs: vecka 7–13

Konferens inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander: vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: Deadline 15 september

Internat: Andra hälften av september

Utlysning mobilitets-
stipendium:
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte: Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska
problem":
vecka 47–2

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2021-03-18