Samarbetet med York och Bielefeld

Nationella forskarskolan i historiska studier har sedan 2017 ett avtal om samarbete med Department of History, University of York och Bielefeld Graduate School in History and Sociology, Universität Bielefeld. Inom ramen för samarbetet arrangeras en årlig konferens vid ett av de tre lärosätena och ett triangelskrivbordsbyte i november varje år.

Doktorandkonferens med York och Bielefeld

Varje år i juni arrangerar forskarskolan en doktorandkonferens tillsammans med våra partners i York och Bielefeld.Syftet med konferensen är att skapa möten mellan doktoranderna samt att ge dem möjlighet att presentera sina avhandlingsprojekt muntligt och kortfattat i ett internationellt sammanhang. Under konferensen ingår även en session som rör historisk metod eller teori samt ett rundabordssamtal om strategier för publicering och arbetsmarknaden. Det finns rum för 6–10 doktorander från varje part. Platsen för konferensen roterar mellan lärosätena.

Tidigare konferenser

15 juni 2021 på Zoom

11–13 juni 2019 i Bielefeld

13–15 juni 2018 i York

7–9 juni 2017 i Lund

23–25 maj 2016 i Bielefeld

 

Vem ska jag kontakta?

Vid frågor om konferenser med York och Bielefeld ta kontakt med utbildningskoordinator Kajsa Weber.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Ett år i FS

PM-internat: vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet: vecka 10–11

Teorikurs: vecka 7–13

Konferens inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander: vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: Deadline 15 september

Internat: Andra hälften av september

Utlysning mobilitets-
stipendium:
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte: Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska
problem":
vecka 47–2

Sidansvarig: hanne.sandershist.luse | 2021-06-24